• Gratis verzending vanaf € 50
  • 30 dagen geld retour
  • 1.000 m2 winkel
  • Zeer goed bereikbaar

Voorwaarden SUP Huur 75ct per dag

1. De huurder is verantwoordelijk voor de gehuurde materialen tijdens de huurperiode. Alle schade ontstaan door diefstal, verlies, onachtzaamheid, oneigenlijk gebruik of gebruik door derden komt voor rekening van de huurder. De huurder zal de advies verkoopprijs van deze artikelen vergoeden aan de verhuurder. 

2. De SUP mag niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden. Het is niet toegestaan materiaal onder te verhuren.

3. Normale slijtage van de materialen wordt niet in rekening gebracht. Wanneer er sprake is van niet-normale slijtage zullen de kosten die gemaakt worden om deze slijtage te repareren of artikelen te vervangen verhaald worden op de huurder. De huurder zal de advies verkoopprijs van deze artikelen vergoeden aan de verhuurder.

4. Het huurcontract heeft een looptijd van één jaar. De huurder dient ervoor te zorgen dat de materialen voor het eind van de looptijd ingeleverd worden bij de verhuurder. Wanneer de huurder de materialen niet ingeleverd heeft voor het einde van de overeenkomt zal de verhuurder de materialen factureren voor de afgesproken prijs.

5. Wanneer de huurder de SUP inlevert wordt er samen met de verhuurder naar de materialen gekeken. Wanneer er sprake is van schade of wanneer de set niet compleet is zal de huurder de vergoeding direct betalen. Wanneer alles in orde is ontvangt de huurder een verklaring van de verhuurder waarin dit vermeld staat.

6. De huurder dient de gehuurde materialen grondig te reinigen voordat het ingeleverd wordt. Wanneer de materialen niet schoon geretourneerd worden moet er een vergoeding van 40 euro betaald worden.

7. Inleveren kan altijd eerder dan voor afloop van het huurcontract, er wordt geen restitutie gegeven op de huursom van 273.75 euro en de inlevervoorwaarden blijven van kracht. Na afloop van de huurtermijn van één jaar heeft de huurder drie keuzemogelijkheden:

  • de materialen worden ingeleverd en de overeenkomt wordt beëindigd. Verder wordt het contract volgens bovenstaande voorwaarden afgehandeld;
  • de materialen worden gekocht voor een vastgesteld bedrag van .............................. euro.
  • de materialen worden ingeleverd en de overeenkomt wordt beëindigd. Verder wordt het contract volgens bovenstaande voorwaarden afgehandeld. Daarnaast koopt de huurder een nieuwe SUP met een verkoopprijs van minimaal 500 euro en ontvangt dan 50% van de betaalde huursom in korting op de nieuwe SUP. 

 

 

Aldus overeengekomen op :...............................te ...................................................

 

 

Naam huurder:...........................................................................................................

 

 

Handtekening huurder:...............................................................................................

 

 

Bedrijfsnaam verhuurder:...........................................................................................................

 

 

Handtekening verhuurder:...............................................................................................

 

 
 

In te vullen door Herman Lieven VOF                                                                    Kopie ID (2 stuks): Gezien JA  /  NEE

 

Contract ingevuld door: ______________________________      Invoer UniShop door: ________________________